Daily Reflection Video

St Phillip Phan Van Minh

15 W Par St
Orlando, Florida 32804
Phone: (407) 896-4210
Email: office@philipminhparish.org
Website: http://www.philipminhparish.org/
ADVERTISEMENT

Mass Times

Thứ Hai - Thứ Sáu:
6:10 chiều: Kinh chiều
6:30 chiều: Thánh Lễ
Thứ Bảy:

6:00 chiều: Lễ Vọng Chúa Nhật
Chúa Nhật:

7:15 sáng: Kinh Sáng
8:00 sáng: Thánh Lễ
10:00 sáng: Thánh Lễ
12:00 trưa: Lần Hạt Mân Côi
12:30 trưa: Thánh Lễ
Lễ Trọng/Buộc:

6:30 chiều: Thánh Lễ Vọng
8:00 sáng và 7:30 chiều: Thánh Lễ
Chầu Thánh Thể:

7:00 chiều mỗi thứ Năm 6:30 chiều thứ Sáu đầu tháng
Giải Tội:

30 phút trước Thánh Lễ hằng ngày
45 phút trước Thánh Lễ 6:00, 8:00, 12:30, và những giờ hẹn riêng

Looking for today's Mass readings.

Update Church Info »

Liturgical Calendar

23rd Tuesday
  Easter Tuesday
24th Wednesday
  Easter Wednesday
25th Thursday
  Easter Thursday
26th Friday
  Easter Friday
27th Saturday
  Easter Saturday
28th Sunday
  2nd Sunday of Easter
29th Monday
  Saint Catherine of Siena, virgin and doctor of the Church
30th Tuesday
  Saint Pius V, pope
  Tuesday, 2nd week of Easter
Search Mass Times and Catholic Churches

Jesus answered, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me."

John 14:6
Nearby Churches
4001 Edgewater Dr
Orlando, Florida 32804
1606 New York Ave
Orlando, Florida 32803

Winter Park, Florida 32789
526 N Park Ave
Winter Park, Florida 32789
215 N Orange Ave
Orlando, Florida 32801
861 Maitland Ave
Altamonte Spgs, Florida 32701
5900 Oleander Dr
Orlando, Florida 32807
5900 Oleander Dr.
Orlando, Florida 32807
801 N Hastings St
Orlando, Florida 32808
1018 36th St
Orlando, Florida 32805

Catholic Churches by State

AL AK AZ AR CA CO CT DE DC FL GA HI ID IL IN IA KS KY LA ME MD MA MI MN MS MO MT NE NV NH NJ NM NY NC ND OH OK OR PA RI SC SD TN TX UT VT VA WA WV WI WY